Krejsel skov

Til Moltrup Bjerning præstegård hører ca. 30 ha agerjord, og ca. 50 ha skov. Skoven ligger i den nordlige udkant af Moltrup sogn, grænsende ind til Kokjær i Tyrstrup sogn. Agerjorden der er udpagtet til lokale landmænd, blev efter en jordfordelig i slutningen af 1990erne samlet i Kokær

I skoven er der rester af et middelalderligt voldanlæg, hvis historie fortaber sig i det uvisse, dog står der i de skriftlige kilder at Hjerndrupgård i 1499 køber en mark fra Hertugens enemærker ?Krejsel?.

I Moltrup kirke er der en figur, som sognets beboere altid har ment var ?æ Krejselmand?

Skoven og 20 ha jord er på et tidspunkt skænket til ?prædikeren? i Moltrup. Dette legat var i kraft indtil 1999, hvorefter skoven og jorden overgik til Moltrup og Bjerning kirker

Skoven består mest af blandet løvtræs bevoksninger, med enkelte granbeplantninger. Der er flere markante træer i skoven, bl.a. et flere hundrede år gammelt egetræ.
 

Den overordnede drift styres af Hede Danmark, dog styrer menighedsrådet selv brændesankerne, som hvert år samler op mod 200 m3 træ.

Daglig opsynmand er Jens Chr. N. Jensen, til hvem henvendelse kan ske ang. skoven og brændesamling. tlf. 2175 8688

 

 


Til publikum

I samarbejde med Hede Danmark har Moltrup-Bjerning menighedsråd udarbejdet planer og en projektbeskrivelse for ?Friluftsaktiviteter og natur ? og kulturformidling i Krejsel skov?

Formålet med projektet er at gøre Krejsel skov mere tilgængelig og brugbar for lokalbefolkningen, herunder børnehaver, skoler, cykelturister og lignende, samt alm. skovgæster og naturinteresserede, der ynder at bruge primitive overnatningspladser. Formålet er også at udbrede kulturhistorien, der er knyttet til skoven og lokalområdet, herunder bl.a. historien omkring Krejsel Voldsted.
 

I praksis har det udmønte sig ved:

Udbygning og afmærkning af vej ? og stisystemet.

Synliggørelse af voldstedet ved udtynding.

Etablering af P-plads

Etablering af en primitiv lejerplads, ved det åbne areal før skoven, med shelter (overnatningsly).

I forbindelse med overnatningspladsen er der etableret en bålplads.

På udvalgte pladser i skoven, primært ved lysninger opsættes bænke.

Der er udarbejdet informationskort og vandretursfolder, samt

Opsat informationstavler og kasser til folderne.

Arbejdet er udført med frivillig arbejdskraft, og udført i et samarbejde med Hede Danmark, Kommunens ?grønne korps? samt Slesvisk Vognsamling.

Og støttet af Friluftsrådets Tips og lotto midler.


Informationer til gæster

Herunder nogle informationer til skovens og lejrpladsens gæster.

Lejrpladsen og skoven, der tilhører Moltrup og Bjerning kirker, er tilgængelig for offentligheden.

For at alle kan få glæde af pladsen og skoven beder vi om, at besøgende overholder følgende enkle regler:

Overnatning i shelteren er for gående og cyklende.

Der må maks. overnattes to nætter i træk.

Brug af åben ild må kun finde sted ved grillen og på bålstedet.

Brænde må samles i skovbunden.

Affald må ikke efterlades på pladsen.

Skovens gæster, der ankommer i bil, skal parkere på en af P pladserne.

Hunde må ikke opholde sig i shelteren.

Stierne i skoven er ikke befæstede, hvilket betyder at der visse steder kan være lidt blødt i våde perioder, så det anbefales at brugerne har praktisk fodtøj på.

For kontakt angående plads og skov, ring til Knud Isaksen, 5381 1632, eller få kontakt via www.moltrupbjerning.dk

God fornøjelse med ophold på pladsen og i skoven.

Moltrup og Bjerning menighedsråd.