Dåb

Ønsker du, at dit barn skal døbes, henvender du dig til sognepræsten og aftaler et tidspunkt for dåben. Du skal også oplyse faddernavne og adresser. Der kan være mindst 2 og højst 5 faddere. 
Er barnet født i Sønderjylland, skal barnet være navngivet inden dåben.
Navngivning sker, når du giver personregisterføreren meddelse om, hvad barnet skal hedde. Efter registreringen udsteder personregisterføreren en fødsels- og navneattest til barnet.