Begravelse/Bisættelse

Ved dødsfald kontakter du enten bedemanden eller sognepræsten og aftaler tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen. Inden begravelsen eller bisættelsen mødes pårørende og sognepræsten og taler om højtideligheden og vælger salmer.
Hvis du ønsker sjæleringning og/eller har spørgsmål angående gravsted, kontakter du kirkernes graver.