Menighedsrådsmøde 27.01.2016 - Dagsorden

Menighedsrådsmøde onsdag den 27. jan. 2016  kl 19.30 i præstegården

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsordenen

2.       Godkendelse af referat af 18. nov. 2015

3.       Økonomi (Særskilt ark af hensyn til underskrivning lige efter mødet)

·         Fremlæggelse af kasseeftersyn 2014 til underskrivning

·         Årsregnskab 2014, - stillingtagen til provstiets påtegning

4.       Personale

5.       Nyt fra provsti, stift og KM

·         Mødet den 25.1. på stiftet

6.       Præstens punkt

7.       Arrangementer

·         Lysgudstjeneste den 21.2.

·         Personalemøde i marts

·         Mr udflugt Kr. himmelfart den 5.5.

8.       Kirker

·    Borebiller i Bjerning kirke,

·    Skimmelsvamp i Bjerning orgel 

·    Affaldsplads og parkeringsplads ved Bjerning kirke

·    Indkøb af alarm til graverbygningen i Moltrup ?                   

9.    Præstegård og Bjerninghus

   a. Alarmen i Bjerninghus, - er alt ok?

10.   Jord, skov og jagt

·         Forslag om manuel udtynding visse steder i skoven

·         Kommunalt beskæftigelsesprojekt i Krejsel Skov

·         Sammenlægning af Moltrup og Krejsel  jagtforeninger

11.   Fastsættelse af årets møder

12.   Indkomne forslag

13.   Evt.


 

Menighedrådsmøde onsdag den 18. nov. 2015  -  Dagsorden

1.       Godkendelse af dagsordenen

2.       Godkendelse af referat af 27. maj 2015 og af 26. aug. 2015

3.       Økonomi

4.       Personale

5.       Nyt fra provsti, stift og KM

6.       Præstens punkt

7.       Arrangementer - 1. søndag i advent, koncert i dec., nytårskur

8.       Kirker

   a.       Borebiller i Bjerning kirke,

   b.      Skimmelsvamp i Bjerning orgel 

   c.       Evt. ændring af fredningstid fra 30 til 25 år

   d.      Affaldsplads og parkeringsplads ved Bjerning kirke

   e.      Indbrud i graverbygning ved Moltrup kirke. Indkøb af alarm ?                   

9.    Præstegård og Bjerninghus

   a. Alarmen i Bjerninghus – Masterkode – Hvem tilkaldes – Hvem har fjernbetjening 1

10.   Jord, skov og jagt

   a.       Orientering (drøftelse) om den nye skovfogeds forslag

   b.      Kommunalt beskæftigelsesprojekt i Krejsel Skov

11.   Konstituering for 2016

12.   Aftale første møde i 2016

13.   Indkomne forslag

14.   Evt.


 

Menighedsrådsmøde Moltrup-Bjerning

Onsdag den 26. aug. 2015 kl.19.30

i konfirmandstuen

Afbud fra Ellen, og Knud

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsordenen

2.       Godkendelse af referat af 27.5. 2015

3.       Økonomi – Fremlæggelse af 2. kvartalsrapport ved Bodil                                                                                                                                                                                                                         

4.       Personale

5.       Nyt fra

·         Provsti – Budgetsamrådet den 27. aug. Bodil og Knud deltager.

·         Stift –                                                            

·         Ministeriet-

6.       Præstens punkt

7.       Arrangementer

·         Evaluering af lægmandsgudstjenesten den 16. aug.

8.       Kirker

·         Kalkning af Bjerning kirke.

·         Borebilleangrebet i Bjerning kirke.

·         Skimmelsvamp i Bjerning kirkes orgel.

·         Moltrup status mht. varme

·         Evt. ændring af fredningstiden fra 30 til 25 år

·         Affaldsplads og p plads ved Bjerning kirke

·         Højttalere til Bjerning kirke, - virker det?

·         Brand i lysdæmpere i Moltrup kirke, forsikringen betaler.

·         Indbrud i graverbygningen, Moltrup.

9.       Præstegård/ bjerninghus

·         Luft til luft varmeveksler i Bjerninghus?

·         Alarmen i Bjerninghus.

Hvem kender masterkoden?
Hvem skal tilkaldes hvis alarmen går i gang?
Hvem har fjernbetjening nr. 1?

10.   Jord, skov og jagt

·         Skovning/ brændesankning og flisning

·         Kommunal beskæftigelsesprojekt i Krejsel

11.   Indkomne forslag

-          Fungerer hjemmesiden?

12.   Evt.


 

Menighedsrådsmøde Moltrup-Bjerning

Onsdag den 25. marts 2015 kl.19.30

i konfirmandstuen

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsordenen

2.       Godkendelse af referat af 14.1. 2015

3.       Økonomi

-          Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014

4.       Personale

-          Personalemødet den 27. maj

5.       Nyt fra

·         Provsti – Budgetsamrådet den 23. marts

·         Stift –                                   

·         Ministeriet-

6.       Præstens punkt

7.       Arrangementer

·         Pensionistudflugten

8.       Kirker

·         Maling af vinduer, borebilleangreb af paneler og lydhimmel Bjerning kirke vinterbelysning

·         Moltrup status mht. varme

·         Brand og rednings påbud

·         Evt. ændring af fredningstiden fra 30 til 25 år

·         Orientering om sløjfning af gravsteder

·         Affaldsplads og p plads ved Bjerning kirke

·         Bjerning kirkesti

9.       Præstegård/ bjerninghus

·         Vinduesreparationen i præstegården.

·         Luft til luft varmeveksler i Bjerninghus?

10.   Jord, skov og jagt

·         Skovning/ brændesankning og flisning

·         Nyt om jagtforeningen

·         Udbedring af vejene i Krejsel skov

·         Kommunal beskæftigelsesprojekt i Krejsel

11.   Indkomne forslag

-          Dagsordener og referater til hjemmesiden

-          Opdatering af hjemmesiden

12.   Evt.