Menighedsrådsmøde / dialogmøde den 24. april 2019 kl 19 i konfirmandstuen

Dagsorden:

1.   Godkendelse af dagsorden

2.   Godkendelse af referat af 20.3. og 26.3..2019

3.   Dialogmøde
          a. Redegørelse for aktiviteter i 2020
          b. Redegørelse for budget 2020
          c. Eventuelt

4.   Økonomi
          a. Fremlæggelse og godkendelse af 1. kvartalsrapport 2019

5.   Personale
          a. Eventuelle aftaler på plads vedr. personalemødet den 22.5.2019

6.   Nyt fra provsti, stift og KM
          a. Budgetsamrådet den 8.4.2019

7.   Præstens punkt

8.   Arrangementer

          a. Sogneudflugten
          b. Evaluering af Syng dansk aften den 28.3.2019
          c. Evaluering af vaffelspisning i Bjerninghus
          d. Evaluering af skærtorsdagsmåltidet i Bjerning kirke

9.   Kirker
          a. Nyt vedr. lydanlæggene
          b. Nyt fra evt. lytterunde

10.  Præstegård og Bjerninghus
          a. Indkøb af el-klaver
          b. Vinduespudsning
          c. Nyt om evt. byggemodning af præstegårdsjord
          d. Inventarlisterne - status

11.  Jord, skov og jagt
          a. Nedsættelse af forpagtningsudvalg

12.  Indkomne forslag

13.  Eventuelt

 

 

Menighedsrådsmøde den 23.jan. 2019 kl. 19 i konfirmandstuen

Dagsorden:

Afbud fra Elsebeth og Flemming

1.  Godkendelse af dagsorden

2.  Godkendelse af referat af 07.11.2018

3.  Økonomi
          - Økonomisk status efter præstegårdens renovering

4.  Personale
          - MUS-samtaler, orientering ved Erik

5.  Nyt fra provsti, stift og KM
          - Regnskabsmøde den 31.01.2019  kl. 19.30 i Gl. Haderslev
          - Formandsmøde den 26.02.2019 i Hammelev
          - Budgetsamråd 08.04.19  kl. 19 i Skrydstrup og den 03.09.19 kl. 19 i ??

6.  Præstens punkt
          - Julekrybbe
          - Henvendelse fra Dagbladet Information

7.  Arrangementer
          - Opstramning af aftaler om, hvem der gør hvad og hvornår
          - Evaluering af 11.11.2018
          - Evaluering af julens gudstjenester - antal og fordeling
          - Sogneeftermiddage 2019
          - Lysgudstjeneste 03.02.19  kl. 19 i Moltrup
          - Sogneudflugten 29.05.2019
          - Foredrag 01.02.2019 med Daniel Hansen, præcisering af opgaver og aftaler
          - Hjælpepianist til korets forårskoncert
          - Konfirmandturen

8.  Kirker
          - Nyt fra Bjerning kirkeudvalget
          - Installation af automatisk klokkeringning i Moltrup kirke
          - Montering af fingervarmer ved orglet i Moltrup

9.  Præstegård og Bjerninghus
          - Bjerninghus - investering i inventar. Status
          - Præstegården, afslutning af renoveringen

10. Jord, skov og jagt
          - Oprensning af grøfter
          - Status på aktiviteterne i skoven

11. Fastsættelse af årets MR-møder, personalemøde og nytårskur 2020

12. Indkomne forslag

13. Eventuelt

Menighedsrådsmøde den 7. november 2018 kl.19 i konfirmandstuen

Dagsorden til MR-møde den 7.11.2018 kl. 19 i konfirmandstuen.

1   Godkendelse af dagsorden

2   Godkendelse af referat af 26.9.2018

3   Økonomi
     - Fremlæggelse af 3. kvartalsrapport 2018 til godkendelse

4   Personale

5   Nyt fra provsti, stift og Kirkeministeriet

6   Præstens punkt

7   Arrangementer
    - 11.11. markering af 1. Verdenskrigs afslutning
    - 1. søndag i advent
    - Julens gudstjenester
    - Nytårskur

8   Kirker
    - Nyt fra Bjerning kirkeudvalget
    - Lindene langs Møllesvinget
    - Bogbytteskabet - status

9   Præstegård og Bjerninghus
    - Bjerninghus - investering i inventar - status
    - Præstegården - status på konfirmandbygning
    - Resultatet af skimmelsvampundersøgelsen

10  Jord, skov og jagt
     - Oprensning af grøfter
     - Rydning af træer ved kule på marken
     - Skovgennemgang den 3. dec. kl 8.30

11  Indkomne forslag

12  Eventuelt

Menighedsrådsmøde 29.08.2018 - Dagsorden

 Menighedsrådsmøde onsdag den 29. august 2018 kl. 19.00 i konfirmandstuen

 Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 6.6.2018
3. Økonomi - fremlæggelse af 2. kvartalsrapport
4. Personale
5. Nyt fra provsti, stift og KM
6. Præstens punkt
7. Arrangementer
   - Evaluering af Bjerningdagen
   - Evaluering af lægmandsgudstjenesten, friluftsgudstjenesten og døvegudstjenesten
   - Syng dansk aften aftales
   - Venskabsmenighed Seyda / Genta - hvad nu ?
   - 1. søndag i advent (kor)
8. Kirker
   - Nyt fra Bjerning kirkeudvalget
   - Lindene langs Møllesvinget
9. Præstegård og Bjerninghus
   - Præstegården - status på konfirmandbygning
   - Status på rotteplage
   - Opjustering af inventar i Bjerninghus
10. Jord, skov og jagt
   - Oprensning af grøfter
   - Flisning af udtynding
   - Fjernelse af byggeaffaldsrester
   - Evt. etablering af bålhytte på shelterpladsen.
     Et sognegrænseoverskridende projekt
11. Indkomne forslag
   - Evt. placering af "bogbytteskab"
   - MR-repræsentant til sognebestyrelsesmøder (Moltrup)
12. Eventuelt

 

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.00 i præstegården

Dagsorden:

1.  Godkendelse af dagsorden

2.  Godkendelse af referat fra 17.01.2018

3.  Økonomi

          * Orientering om ny momsafløftningsmetode og godkendelse af denne

          * Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2017

4.  Personale

          * Personalemøde

          * Buketter til frivillige

5.  Nyt fra provst, stift og KM

          * Budgetsamråd 22.03.2018  kl. 19

          * Orientering fra formandsmøde den 28.02.2018

6.  Præstens punkt

7.  Arrangementer

          * Sogneudflugten

          * Højskolesangaften med ost og rødvin, gerne med indsamling til diakonalt arbejde

          * Skærtorsdagsmåltid, - hvem arrangerer ?

          * MR udflugt den 27.05.2018

8.  Kirker

          * Nyt fra Bjerning-kirkeudvalget, orientering fra møde med provst og provstiudvalgsformand

          * Status mht. lindene ved Moltrup kirke

          * Fredede gravsteder og gravsten, fortegnelse over disse

9.  Præstegård og Bjerninghus

          * Præstegården, udvendig maling

          * Tag over konfirmandstuen

10. Jord, skov og jagt

          * Brændesankning

          * Evt. ændring af vedtægter (bukkejagten)

          * Vejfyld i skoven

          * Oprensning af grøfter

          * Udtynding

11. Indkomne forslag

12. Eventuelt

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 27. jan. 2016  kl 19.30 i præstegården

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsordenen

2.       Godkendelse af referat af 18. nov. 2015

3.       Økonomi (Særskilt ark af hensyn til underskrivning lige efter mødet)

·         Fremlæggelse af kasseeftersyn 2014 til underskrivning

·         Årsregnskab 2014, - stillingtagen til provstiets påtegning

4.       Personale

5.       Nyt fra provsti, stift og KM

·         Mødet den 25.1. på stiftet

6.       Præstens punkt

7.       Arrangementer

·         Lysgudstjeneste den 21.2.

·         Personalemøde i marts

·         Mr udflugt Kr. himmelfart den 5.5.

8.       Kirker

·    Borebiller i Bjerning kirke,

·    Skimmelsvamp i Bjerning orgel 

·    Affaldsplads og parkeringsplads ved Bjerning kirke

·    Indkøb af alarm til graverbygningen i Moltrup ?                   

9.    Præstegård og Bjerninghus

   a. Alarmen i Bjerninghus, - er alt ok?

10.   Jord, skov og jagt

·         Forslag om manuel udtynding visse steder i skoven

·         Kommunalt beskæftigelsesprojekt i Krejsel Skov

·         Sammenlægning af Moltrup og Krejsel  jagtforeninger

11.   Fastsættelse af årets møder

12.   Indkomne forslag

13.   Evt.


 

Menighedrådsmøde onsdag den 18. nov. 2015  -  Dagsorden

1.       Godkendelse af dagsordenen

2.       Godkendelse af referat af 27. maj 2015 og af 26. aug. 2015

3.       Økonomi

4.       Personale

5.       Nyt fra provsti, stift og KM

6.       Præstens punkt

7.       Arrangementer - 1. søndag i advent, koncert i dec., nytårskur

8.       Kirker

   a.       Borebiller i Bjerning kirke,

   b.      Skimmelsvamp i Bjerning orgel 

   c.       Evt. ændring af fredningstid fra 30 til 25 år

   d.      Affaldsplads og parkeringsplads ved Bjerning kirke

   e.      Indbrud i graverbygning ved Moltrup kirke. Indkøb af alarm ?                   

9.    Præstegård og Bjerninghus

   a. Alarmen i Bjerninghus – Masterkode – Hvem tilkaldes – Hvem har fjernbetjening 1

10.   Jord, skov og jagt

   a.       Orientering (drøftelse) om den nye skovfogeds forslag

   b.      Kommunalt beskæftigelsesprojekt i Krejsel Skov

11.   Konstituering for 2016

12.   Aftale første møde i 2016

13.   Indkomne forslag

14.   Evt.


 

Menighedsrådsmøde Moltrup-Bjerning

Onsdag den 26. aug. 2015 kl.19.30

i konfirmandstuen

Afbud fra Ellen, og Knud

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsordenen

2.       Godkendelse af referat af 27.5. 2015

3.       Økonomi – Fremlæggelse af 2. kvartalsrapport ved Bodil                                                                                                                                                                                                                         

4.       Personale

5.       Nyt fra

·         Provsti – Budgetsamrådet den 27. aug. Bodil og Knud deltager.

·         Stift –                                                            

·         Ministeriet-

6.       Præstens punkt

7.       Arrangementer

·         Evaluering af lægmandsgudstjenesten den 16. aug.

8.       Kirker

·         Kalkning af Bjerning kirke.

·         Borebilleangrebet i Bjerning kirke.

·         Skimmelsvamp i Bjerning kirkes orgel.

·         Moltrup status mht. varme

·         Evt. ændring af fredningstiden fra 30 til 25 år

·         Affaldsplads og p plads ved Bjerning kirke

·         Højttalere til Bjerning kirke, - virker det?

·         Brand i lysdæmpere i Moltrup kirke, forsikringen betaler.

·         Indbrud i graverbygningen, Moltrup.

9.       Præstegård/ bjerninghus

·         Luft til luft varmeveksler i Bjerninghus?

·         Alarmen i Bjerninghus.

Hvem kender masterkoden?
Hvem skal tilkaldes hvis alarmen går i gang?
Hvem har fjernbetjening nr. 1?

10.   Jord, skov og jagt

·         Skovning/ brændesankning og flisning

·         Kommunal beskæftigelsesprojekt i Krejsel

11.   Indkomne forslag

-          Fungerer hjemmesiden?

12.   Evt.


 

Menighedsrådsmøde Moltrup-Bjerning

Onsdag den 25. marts 2015 kl.19.30

i konfirmandstuen

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsordenen

2.       Godkendelse af referat af 14.1. 2015

3.       Økonomi

-          Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014

4.       Personale

-          Personalemødet den 27. maj

5.       Nyt fra

·         Provsti – Budgetsamrådet den 23. marts

·         Stift –                                   

·         Ministeriet-

6.       Præstens punkt

7.       Arrangementer

·         Pensionistudflugten

8.       Kirker

·         Maling af vinduer, borebilleangreb af paneler og lydhimmel Bjerning kirke vinterbelysning

·         Moltrup status mht. varme

·         Brand og rednings påbud

·         Evt. ændring af fredningstiden fra 30 til 25 år

·         Orientering om sløjfning af gravsteder

·         Affaldsplads og p plads ved Bjerning kirke

·         Bjerning kirkesti

9.       Præstegård/ bjerninghus

·         Vinduesreparationen i præstegården.

·         Luft til luft varmeveksler i Bjerninghus?

10.   Jord, skov og jagt

·         Skovning/ brændesankning og flisning

·         Nyt om jagtforeningen

·         Udbedring af vejene i Krejsel skov

·         Kommunal beskæftigelsesprojekt i Krejsel

11.   Indkomne forslag

-          Dagsordener og referater til hjemmesiden

-          Opdatering af hjemmesiden

12.   Evt.