Menighedsrådet for Bjerning og Moltrup kirker

Menighedsrådsvalg 2016

Der er kun indkommet 1 kandidatliste fra Moltrup sogn, og 1 liste fra Bjerning sogn med 4 kandidater på hver liste. Der bliver derfor aftalevalg i begge sogne, og afstemningsvalget den 8. november 2016 er derfor aflyst.

Det nye fælles menighedsråd ser herefter således ud:
Fra Moltrup sogn:
Knud Fink Isaksen
Erik Petersen
Jette Olofsen
Eva Hejnfelt Andersen

Fra Bjerning sogn:
Jeppe Barsøe
Elsebeth Anna Jessen
Claus Otto Reggelsen
Flemming J R Nielsen

Formand

Knud Isaksen
Møllesvinget 36, Moltrup
6100 Haderslev

tlf.nr.  5381 1632
mail  isaksen@moltrup-sogn.dk

Næstformand

Jeppe Barsøe

Errested Kirkevej 20 
6100 Haderslev

Tlf.nr 75 56 67 09

Mail : jeppebarsoe20@gmail.com


Sekretær

Jette Olofsen

Lille Klokkedal 4

6100 Haderslev

Tlf.nr 22 52 56 80

E-mail: jetteoganton@gmail.com

Kontaktperson

Erik Petersen

Moltrup Bygade 79, Moltrup
6100 Haderslev

Tlf.nr. 7452 2248 / 4030 3641
mail  erikpe@moltrup-sogn.dk


Kirkeværge, Moltrup kirke

Eva Hejnfeldt Andersen

Klokkedal 19

6100 Haderslev

Tlf.nr 50 51 51 61

Mail: klokkedal19@bbsyd.dk

Kirkeværge, Bjerning kirke

Clays Reggelsen

Bjerning Hovedvej 64
6100 Haderslev

Tlf.nr. 7452 5166 / 2026 7377
mail bmv@mail.tele.dk


Kassérer

Elsebeth A Jessen

Skovbøllingvej 20
6100 Haderslev

Tlf.nr. 7452 2899 
mail  eliselund@hotmail.dk

Menigt medlem

Flemming J R Nielsen

Bellisvej 3, Bjerning
6100 Haderslev

Tlf.nr. 7453 1477 / 2324 0073
mail  f_j_r_n@hotmail.com